Кардекс 1

Предназначен за съхранение на папки и служебни досиета.

Канонерка

Предназначена за съхранение на архивни папки и досиета на работници от отдел "Човешки ресурси".

Вертикален кардекс

Предвиде е за съхранение на материали, съдържащи служебна информация. Покрива изискванията за пожаро и водоустойчивост.