TV brachkets


           


               

                   
                   

Универсална стойка за LCD телевизор


                   


                        Размер на екрана – от 23” до 40”
                        Функционалност – фиксирана
                        Максимално натоварване – до 65 кг. 
                   


                   
               

               

                   
                   

Универсална стойка за LCD телевизор


                   


                        Размер на екрана – от 23” до 40”
                        Функционалност – фиксирана
                        Максимално натоварване – до 65 кг. 
                   


                   
               

               

                   
                   

Универсална стойка за LCD телевизор


                   


                        Размер на екрана – от 23” до 40”
                        Функционалност – фиксирана
                        Максимално натоварване – до 65 кг. 
                   


                   
               

           


           


               

                   
                   

Универсална стойка за LCD телевизор


                   


                        Размер на екрана – от 23” до 40”
                        Функционалност – фиксирана
                        Максимално натоварване – до 65 кг. 
                   


                   
               
   

                   
                   

Стойка за LCD телевизор с рамена


                   


                        Размер на екрана – от 23” до 40”
                        Функционалност – фиксирана
                        Максимално натоварване – до 65 кг. 
                   


                   
               

           


           

Стойки за телевизори с размер на екрана от 30” до 63”  


               

                   
                   

Универсална стойка за LCD телевизор


                   


                        Размер на екрана – от 30” до 63”
                        Функционалност – фиксирана
                        Максимално натоварване – до 75 кг.

                   


                     
 

                   
                   

Стойка за LCD телевизор с рамена


                   


                        Размер на екрана – от 30” до 63”
                        Функционалност – фиксирана
                        Максимално натоварване – до 75 кг.

                   


                     

                   
                   

Стойка за LCD телевизор с наклон

 

                   


                   


                        Размер на екрана – от 30” до 63”
                        Функционалност – с наклон до 15 градуса
                        Максимално натоварване – до 75 кг.

                   


                   
               

           


           


               

                   
                   

Стойка за LCD телевизор с рамена


                   


                       Размер на екрана – от 30” до 63”
Функционалност – с наклон до 15 градуса и завъртане
Максимално натоварване – до 75 кг. 
                   


                   
               

           


           

Стойки за телевизори с размер на екрана от 10” до 27”


           


                   

                   
                   

Стойка за LCD телевизор с наклон


                   

Размер на екрана – от 10” до 27”
Функционалност – с наклон до 15 градуса
Максимално натоварване – до 30 кг.