стойки за телевизори

Стойки за телевизори с размер на екрана от 23” до 40”

Универсална стойка за LCD телевизор

Размер на екрана – от 23” до 40” Функционалност – фиксирана Максимално натоварване – до 65 кг.

Купи

Универсална стойка за LCD телевизор

Размер на екрана – от 23” до 40” Функционалност – фиксирана Максимално натоварване – до 65 кг.

Купи

Универсална стойка за LCD телевизор

Размер на екрана – от 23” до 40” Функционалност – фиксирана Максимално натоварване – до 65 кг.

Купи

Универсална стойка за LCD телевизор

Размер на екрана – от 23” до 40” Функционалност – фиксирана Максимално натоварване – до 65 кг.

Купи

Стойка за LCD телевизор с рамена

Размер на екрана – от 23” до 40” Функционалност – фиксирана Максимално натоварване – до 65 кг.

Купи

 

Стойки за телевизори с размер на екрана от 30” до 63”

 

Универсална стойка за LCD телевизор

Размер на екрана – от 30” до 63” Функционалност – фиксирана Максимално натоварване – до 75 кг.

Купи

Стойка за LCD телевизор с рамена

Размер на екрана – от 30” до 63” Функционалност – фиксирана Максимално натоварване – до 75 кг.

Купи

Стойка за LCD телевизор с наклон

Размер на екрана – от 30” до 63” Функционалност – с наклон до 15 градуса Максимално натоварване – до 75 кг.

Купи

Стойка за LCD телевизор с рамена

Размер на екрана – от 30” до 63” Функционалност – с наклон до 15 градуса и завъртане
Максимално натоварване – до 75 кг.

Купи

 

Стойки за телевизори с размер на екрана от 10” до 27”

 

Стойка за LCD телевизор с наклон

Размер на екрана – от 10” до 27” Функционалност – с наклон до 15 градуса Максимално натоварване – до 30 кг.

Купи